Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
doris
3246 766f 500
Reposted fromolaosa olaosa viaparadiso paradiso
doris
Nie przeciągaj pożegnania, bo to męczące. Zdecydowałeś się odejść, to idź.
— Antoine de Saint-Exupéry - Mały Książę
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaMisha Misha
doris
2845 97cc 500
Reposted fromluksfer luksfer vianami nami
doris
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMisha Misha
doris
2230 aad1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaeryawen eryawen
doris
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaeryawen eryawen
doris
1826 a526 500
Reposted fromeryawen eryawen
doris
"Najgorsza rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego, co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać. Chyba, że im nie zależy na porozumieniu."
— - Katarzyna Grochola
Reposted fromfreedomlover freedomlover
doris
9180 580b
Reposted frommhsa mhsa viaparadiso paradiso
doris
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą, i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat
— Jeremi Przybora
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaparadiso paradiso
doris
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
doris
Największym problemem dzisiejszych czasów w komunikacji międzyludzkiej jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy po to, by odpowiedzieć.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaparadiso paradiso
doris
5293 6087 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
doris
Paszczak obudził się powoli i gdy tylko stwierdził, że jest sobą, zapragnął być kimś innym, kimś, kogo nie znał. Czuł się jeszcze bardziej zmęczony niż wtedy, kiedy kładł się spać, a tu tymczasem nastawał już nowy dzień, który będzie trwał do wieczora, a potem przyjdzie następny i jeszcze następny i ten znów będzie taki sam jak wszystkie dni w życiu Paszczaka.
— Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromk-achna k-achna viaparadiso paradiso
doris
8286 6ea0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaparadiso paradiso
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viaparadiso paradiso
doris
2752 f2d2
Reposted fromnazarena nazarena viaparadiso paradiso
doris
Zamykaj każdy dzień i nie wracaj do niego. Zrobiłeś, co mogłeś. Palnąłeś przy tym parę gaf i niedorzeczności. Zapomnij o nich tak szybko, jak tylko potrafisz. Jutro będzie nowy dzień. Rozpocznij go bez zmartwień, w nastroju zbyt dobrym, aby przejmować się bzdurami z przeszłości.
— ;)
Reposted fromSalute Salute vianivea nivea
doris
5582 8a28
it all makes sense now!
Reposted fromteijakool teijakool viaparadiso paradiso
doris
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte vianivea nivea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl